PIETEIKT

  Grozs
  • LV
  • RUS

  Privātuma politika

  Privātuma politikas mērķis

  Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu,  personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

  Datu pārzinis

  SIA “Siltumnesējs”, Reg. Nr. LV40103750487, Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 42A-11, Rīga, LV-1002

  Privātuma politikas darbības sfēra

  Šo Privātuma politiku SIA “Siltumnesējs” piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta vietnēs www.24kw.lv,  nodoto personas datu apstrādi.  SIA “Siltumnesējs” nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES  Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679  prasības.  SIA “Siltumnesējs” apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

  Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

  SIA “Siltumnesējs” var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

  Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

  Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

  Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

  Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

  Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

  Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

  Drošības un drošuma nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma biznesa interese).

  Personas datu glabāšanas ilgums

  Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “Siltumnesējs” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

  Datu subjekta tiesības

  Jums ir tiesības saņemt no SIA “Siltumnesējs” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī  jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

  Spēkā stāšanās datums

  SIA “Siltumnesējs” patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.24kw.lv  aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

  Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

  Nododot Latvijas Finieris savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

  KontaktinformācijaJa Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz  info@24kw.lv vai zvanīt uz tālruņa nr. +371 26331290, vai rakstīt uz SIA “Siltumnesējs”  Mazā Nometņu iela 42A-11, Rīga, LV-1002.